Понеделник - Петък : 09:00 - 18:00
sales@timeis.bg
0876 217 736
Добавени продукти
Артикула е добавен Количката е обновена Артикула е премахнат Няма налични продукти Въведена е грешна стойност

Нямате артикули в количката.

Условия за ползване-Афилиейт

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

 1. Наименование на СОБСТВЕНИКА: Ивита Слим ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Екзарх Стефан № 78
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Екзарх Стефан № 78, Email: sales@timeis.bg , тел: +359 877 922 800;
 4. Вписан в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204584177;
 5. Надзорни органи: 

  (1) Комисия за защита на личните данни 
  Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” №15, 
  Тел: (02) 940 20 46 
  Факс: (02) 940 36 40 
  Email: kzld@goverment.bg, kzld@cpdp.bg 
  Уеб сайт: www.cpdp.bg 

  (2) Комисия за защита на потребителите 
  Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, 
  Тел.: 02 / 980 25 24 
  Факс: 02 / 988 42 18 
  Гореща линия: 0700 111 22 
  Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

 1. ПОНЯТИЯ

„Афилиейт програма” представлява платформа, чрез която потребител може да се регистрира и да получава възнаграждение при изпълнение на долуописаните условия. Програмата е базирана на домейна https://timeis.bg/affiliate/.

Афилиат или Партньор e физическо или юридическо лице, регистрирало се и одобрено от Собственика за партньор. Регистрацията и последващото одобрение се приемат за сключване на договор между Собственика и Партньора при настоящите Общи условия по партньорската програма.

„Собственик” е лицето, което е собственик на интернет сайта timeis.bg, и което има правно основание да ползва този сайт, представляващ онлайн магазин. Собственикът на сайта е обозначен на него в Общите условия за продажба.

„Референтен идентификационен номер“ е уникална поредица от символи, която се съдържа в уникален код.Този код се изпраща на потребителя след като приключи регистрацията в програмата. Кодът служи за удостоверяване в нтернет пространството и в онлайн магазина на Собственика, че дадено квалифицирано действие е извършено именно чрез съдействието на партньора.

„Квалифицирано действие“ е поредица от свързани действия, чийто краен резултат довежда до поръчка и покупка (включително доставка и плащане от страна на крайния потребител) от онлайн магазина. Поръчката следва да е направена след посещение на онлайн магазина чрез клик върху поместена от партньора препратка (линк, рекламен банер или др.). При липса на поръчка или отказ от поръчка/плащане, както и искане от клиента за връщане на платена сума означават липса на „квалифицирано действие“.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА

Чл. 1. Всеки потребител може да се регистрира безплатно за партньор чрез формата за регистрация в специално създадената страница. 
Чл. 2 Всеки партньор има достъп до софтуерната платформа на програмата чрез линк, който получава от Собственика. 
Чл. 3. В софтуерната платформа се съдържа информация за програмата, посочен е размерът на комисионната, поместени са и инструменти за проследяване на трафика (отчети и статистика) и резултата от всяко посещение на онлайн магазина чрез рекламен материал, използван от партньора. 
Чл. 4. Партньорът следва да вземе код, който се представя автоматично от системата. Този код съдържа необходимата информация и референтния идентификационен номер на партньора. Кодът е подходящ за поместване в сорс кода на сайта на партньора и чрез него се визуализира съответния рекламен материал – линк или банер, върху който аудиторията на партньора може да кликне. 

                                                     

III.   ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 5. Собственикът дължи на партньора уговореното възнаграждение по всяка една кампания. Стандартната комисионна е в размер на 10% от стойността на успешно осъществените поръчки, стига да не е уговорено друго. В случай, че партньорът участва в нова различна партньорска кампания, възнаграждението и условията на плащане могат да бъдат уговорени допълнително. Съдействието на партньора за успешното изпълнение на програмата се отчита чрез неговия референтен идентификационен номер и се изразява в сбъдване на условието за наличие на квалифицирано действие. 
Чл. 6. Партньорът има право да заяви теглене на натрупаната сума по всяко време, стига размерът й да бъде равен на поне 50 лева. Срокът за одобрение на комисионната е 30 календарни дни.Срокът за изплащане на събраната сума е 14 календарни дни, считано от датата на заявката.

Чл. 7 Според Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителя всеки клиент има право да върне закупен продукт в 14-дневен срок от датата на получаване. Поради тази причина е възможна положителна или отрицателна промяна в размера на начислена комисионна по време на 30-дневния срок за одобрение. 

Чл. 8. При натрупана сума в акаунта на партньора под 50 лева, той има право да получи равностойността й в продукти от електронния магазин на Timeis, като заплаща само доставката. 
Чл. 9. Изплащането на възнагражденията (комисионните) става само по банков път. 
Чл. 10. С регистрирането си за партньор всяко лице заявява пред Собственика, че се задължава да заплаща за своя сметка дължими данъци от приходите от комисионни, ако такива данъци по националния закон се дължат. 
Чл. 11. Собственикът осигурява възможност на всеки партньор да проверява в софтуерната платформа размера на натрупаните комисионни. 
Чл. 12. Платформата отчита комисионните във валутата лева. 
Чл. 13. Комисионни се начисляват само за поръчки, пристигнали чрез системата за онлайн поръчка в timeis.bg.

 

 1. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПАРТНьОРСТВО

Чл.14. При първоначална заявка за теглене на натрупани комисионни е необходимо да се подпише договор за партньорство (линкове към съответните договори може да видите в края на общите условия). До натрупване на първите 50 лв. не е необходимо да бъде подписван договор.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 15. Договорът за участие в партньорската програма може да се прекрати по всяко време от партньора с изпращане на имейл до Собственика. 
Чл. 16. Собственикът може да прекрати договора, като дерегистрира партньора в случай, че партньорът по какъвто и да е начин злоупотребява с доверието на Собственика. Злоупотреба с доверието на Собственика е налице, в следните случаи: създаване на компютърно генерирани потребители, например робот, паяк, компютърен скрипт или други автоматизирани, изкуствени или измамни методи; при поместване в интернет пространството на обидни квалификации спрямо Собственика и/или предлаганите в неговия магазин стоки. 
Чл. 17. Освен в горните случаи Собственикът може да прекрати договора за партньорство, ако партньорът не е активен, т.е. не е натрупал никакви комисионни в продължение на повече от 6 (шест) последователни месеца. При твърде ниска активност или ефективност на партньора (напр. много на брой кликове върху споделени връзки и никакви или почти никакви продажби) Собственикът може да изключи партньора от програмата по своя преценка.
Чл. 18. При прекратяване на договора Собственикът дължи комисионни на партньора, които той е натрупал до момента на прекратяването. Партньорът ще получи натрупаната сума в акаунта си дори и да е по-ниска от 50 лева, в случай, че активната страна по прекратяване на договора е Собственика. 
Чл. 19. Собственикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица за действия/бездействия на партньора, в това число при поместване на рекламен банер/линк в чужди интернет страници. 
Чл. 20. Партньорът носи отговорност пред Собственика за вреди, които му е причинил от оповестяване в Интернет пространството на негативни за Собственика или негови стоки обстоятелства, за клевети и неверни твърдения, както и за уронване на престижа му и доброто му търговско име.

Чл. 21. Собственикът си запазва правото по всяко време да промени Общите условия по партньорската програма. 

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.22  Партньорите предоставят информацията, необходима за изпълнение на афилиейт програмата, доброволно директно чрез платформата на афилиейт програмата намираща се на адрес: https://timeis.bg/affiliate-home/affiliate-register/

Чл. 23  Личните данни, предоставяни от партньорите, се използват с  цел администриране на партньорски профил, а именно:

Одобрение на комисионни.

Изплащане на комисионни.

Чл. 24 Партньорите  имат възможност да променят подадените данни директно чрез своя акаунт на интернет страницата на Онлайн Магазина, намираща се на адрес: www.timeis.bg или чрез имейл. 

Чл. 25. Ако парньорът желае да му бъде изтрит профила е необходимо да се свърже с нас  по мейл: sales@timeis.bg .

Чл. 26 Защита на личните данни

Информацията, подадена от партньорите , е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство.

Timeis.bg предприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти.

От съобръженя за сигурност, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ въведените от тях лични данни в случай на поискване или във връзка с обслужването им, само на имейл адреса, който са подали при регистрация или реализиране на покупко-продажба без регистрация.

Чл. 27 Ивита Слим ЕООД използва „Бисквитки” (Cookies) чрез timeis.bg . Те представляват съхранявана на компютъра на Потребителя информация за взаимодействието му с Онлайн Магазина. Информацията от „Бисквитките” (Cookies) се използва с цел да се предостави съдържание, отговарящо най-точно на интересите на Потребителя. Всеки Потребител е в правото си да забрани използването на „Бисквитки” (Cookies), чрез промяна на съответните настройки на използвания браузър. При забранено използване на „Бисквитки” (Cookies) е възможно timeis.bg , както и други онлайн приложения, да не работят както трябва. 

Чл. 28 Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

 

Договор за физически лица: Изтегли

Договор за юридически лица: Изтегли

E-MAIL БЮЛЕТИН

Искате първи да научавате за големи разпродажби и промоции? Ако е така, то се запишете в нашия имейл бюлетин. 
Subscription Form - Footer
© 2024 Всички права запазени

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and  Terms of Service apply.

envelopephonecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram